IQ Option 4.0 වෙලෙඳාම් මෘදුකාංගය

IQ Option මෘදුකාංග පැකේජයන්ට ප්‍ර‍ධාන වෙනස්කමක් ලබාදී ඇත. ඒවා දැන් වඩාත් සුමට සහ ආකර්ෂණිය තත්ත්වයේ පවතී. සියලු විවිධ මුහුණත් සාධක, ඔබගේ වෙබ් බ්‍ර‍වුසරය ඇතුලත පමණක් සංකීර්ණ, ත්‍රිමාණ ග්‍රැෆික් ප්‍ර‍දර්ශනය කරන තාක්ෂණයක් වන WebGL නමැති තාක්ෂණය මත පදනම්වී ඇත.

IQ Option මෘදුකාංග පැකේජයන්ට ප්‍ර‍ධාන වෙනස්කමක් ලබාදී ඇත. ඒවා දැන් වඩාත් සුමට සහ ආකර්ෂණිය තත්ත්වයේ පවතී. සියලු විවිධ මුහුණත් සාධක, ඔබගේ වෙබ් බ්‍ර‍වුසරය ඇතුලත පමණක් සංකීර්ණ, ත්‍රිමාණ ග්‍රැෆික් ප්‍ර‍දර්ශනය කරන තාක්ෂණයක් වන WebGL නමැති තාක්ෂණය මත පදනම්වී ඇත.

 

සුබවාදී වෙලෙඳාම් කටයුතු අත්දැකිමක් සඳහා පරිශීලක මිතුරු මෘදුකාංගයකි

ඔබ විසින් සියලුම තොග වෙලෙඳාම් වගු නවයම සාර්ථක කර ගැනීමට කිසිවිටෙකත් යත්න දැරුවාද? කිසිදු භාදාවකින් තොරව වෙබ් අඩවියට ඩෙස්ක්ටොප් යෙදුම් වල සංකිර්ණ කේත හරවන අපගේ නවතම වෙලෙඳාම් භූමිකාව තුල Emscripten තාක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් අපි මෙම ගැටළුව විසඳා ඇත්තෙමු.

 

 

පරිශීලක මුහුණතට කෙරෙන විස්තරාත්මක දියුණු කිරීම් මගින් IQ Option මෘදුකාංගය අනෙකුත් වෘත්තීය ඩෙස්ක්ටොප් වෙලෙඳාම් පද්ධති වලට සංසන්දනය කිරීමේ හැකියාව ඇති කරයි. දැන් එය වගු ස්ථාන සහ වින්‍යාස ගණනාවක් අතරින් තෝරා ගැනීමේ හැකියාව සහිතය. අපගේ නවතම යාවත්කාල කිරීමමගින් ස්වාධීනව එක් එක් බ්‍ර‍වුසරයෙහි ප්‍ර‍ාණය වැඩි කිරිමටත් අඩු කිරීමටත් ඔබට ප්‍ර‍ස්ථාව ලබා දේ.

 

උදෘත ඉතිහාසයේ වසර දෙකක් බලන්න

පසුගිය දින, සතියේ හෝ මාසයේ පුරාවට ඓතිහාසික දත්ත බැලිමට ඔබට නොහැකි නම් ඔබ වෙලෙඳාම් උදෘත විශ්ලේශනය කරන්නේ කෙසේද? අවශ්‍ය කෙරෙන දත්ත සහ මෘදුකාංග නොමැතිව නිවැරදි උදෘත විශ්ලේශනය අතිශයින් උගහට වන නිසා, අන් කවරදාකටත් වඩා වැඩි තොරතුරු ප්‍ර‍මාණයක් IQ Optionහි නවතම වෙළුම මගින් ඔබ වෙත ලබා දේ. අළුතින් සකසන ලද යෙදුම මගින් පසුගිය වසර දෙක සඳහා ඓතිහාසික උදෘත බලන්න. පලමු වරට, නව IQ Option වෙලෙඳ මෘදුකාංගයට ස්තුතිවන්ත වන්නට, එකම කවුළුවෙන් උදෘත විශ්ලේශනයටත් තොග මිලදී ගැනීමටත් හොඳම වෙලෙඳ මෘදුකාංගය මගින් ඔබට අවකාශ ලබාදේ.

 

දැන් ස්ථම්භ මගින් මාසයක් දක්වා කාලයක් සඳහා තොග දත්ත ප්‍ර‍ර්ශනය කරයි

දැන් ස්ථම්භ විශ්ලේශනය අන් කවරදාකටත් වඩා පහසු හා අවබෝධාත්මක වේ. ස්ථම්භ සකස් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන කාලය දැන් තත්පර පහක සිට මසක කාලයක් දක්වා අතර විහිදේ - ඔබගේ වෙලෙඳාම් සඳහා ගැලපෙන ප්‍ර‍මාණය ඔබ විසින් තෝරා ගනී.

 

නව දර්ශක සමඟ වත්කම් තාක්ෂණික විශ්ලේශනයට ලක් කිරිම දැන් පහසුවේ.

IQ Option වෙලෙඳාම් පර්යන්තය දැන් වඩාත් වෘත්තීයමය සහ විශ්ලේශනයට පහසු ආකාරයෙන් පවතී. MACD, Parabolic Sar, Stochastic Oscillator සහ Awesome Oscillator ඇතුලත්ව බොහෝ නව සහ වැඩි දියුණු කරන ලදදර්ශක මාලාවක් නව මෘදුකාංගයෙහි අන්තර්ගත කොට ඇත. IQ Option 4.0හි අන් කවරදාකටත් වඩා වැඩි තාක්ෂණික විශ්ලේශන හැකියාවන් සහිතය.

 

 

 

Fibonacci රැහැන්

තොග සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන වෙලෙඳුන් විසින් භාවිතා කරන ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය විශ්ලේශනාත්මක මෙවලම් දෙකක් වන්නේ සහාය හා ධාරිත්‍ර‍ක රැහැන්ය. IQ Option 4.0 මගින් Fibonacciරැහැන් වන ආධාරයෙන් වෙලෙඳාම් විශ්ලේශනය ඊලඟ මට්ටම දක්වා ගෙන යයි. මෙම පහසුකම මගින් ඉතාම නිවැරදි නම්‍යතාවක ශක්තිය නිර්වචනය කරනවා පමණක් නොව. පැහැදිලි හා කෙටි ආකාාරයකට තොග වල නිවැරදි කිරිමේ මට්ටම්ද ප්‍ර‍ර්ශනය කරයි.

 

තීරු ප්‍ර‍ස්ථාර

අළුතින් නිර්මාණය කරන ලද තීර ප්‍ර‍ස්ථාරය (හිස්ටොග්‍රෑම්) දීර්ඝ කාලීන නැඹුරුතාවල විශ්ලේශනය සුවිශේෂීව වර්ධනය කරයි. IQ Option 4.0 තීර ප්‍ර‍ස්ථාර මගින් රේඛා ප්‍ර‍ස්ථාර හා ප්‍රදේශ ප්‍ර‍ස්ථාර වලට සාපේක්ෂව අඩු අවකාශයක් ගන්නා අතර ස්ථම්භ ප්‍ර‍ස්ථාර වල මෙන්ම තොරතුරු ප්‍ර‍මාණයක් සපයයි. එක් එක් තීරුවෙහි ඒ යටතේ ඇති වත්කමෙහි යම් දෙන ලද වකවානුවක ආරම්භක මිල, අවසන් මිල මෙන්ම අවම සහ උපරිම මිල ගණන් ද දක්වා ඇත.

 

Mac සහ Windows සඳහා කඩිනම් වෙලෙඳාම් මෘදුකාංගය

නව IQ Option 4.0 මෘදුකාංගය ඔබගේ පරිගනකයට බාගෙන ස්ථාපිත කරගත හැකිය කිසිදු අවහිරතාවකින් තොර ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා Mac සහ Windows යන ද්විත්වය සඳහාම PC සේවාලාභියාට අවස්ථාව සලසා දී ඇත. තවද IQ Option මගින්OpenGI තාක්ෂණය සමඟ ඇති හරස්-පර්යන්ත නිර්මාණ ශිල්පය භාවිතා කරමින්- පර්යන්තයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ඔබේ පරිගනකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් බලපෑමක් එල්ල නොවන බවට සහතික වේ.

SIMPLE AND RELIABLE
MONEY WITHDRAWAL
Astropay
Adv-cash